با مجله خبری تکنو۱ همراه باشید:

دانشمندان زیست شناسی دانشگاه کالیفرنیا حشره ای جدید کشف کرده اند

و به علت اینکه این حشره از لحاظ نگاه خیره و رنگ طلایی آن که به آقای دونالد ترامپ

شباهت دارد، با نام “نئوپالپا دونالد ترامپی” ثبت شد. دکتر “ورزیک نزری

با این نامگذاری امیدوار است توجه مردم را به ” آرایه شناسی آلفا” جلب کند.

آرایه شناسی آلفا دانشی است که با یافت، شناسایی، نامگذاری، توصیف و رده بندی جانداران همراه است.

با تشکر از سرکار خانم مهتاب قنبری بابت ارسال این مطلب