11:38:02 - شنبه 28 اسفند 1395
داغ کن - کلوب دات کامBalatarinاشتراک گذاری در فیس بوکتویت کردن این مطلب
اصطلاحات شطرنج به انگلیسی
با مجله خبری تکنو۱ همراه باشید   ۱– من شطرنجم خوب نیست. I am hopeless/bad at playing chess. ۲– باشه، من با مهره های سیاه بازی می کنم. Ok, I will play the black pieces. ۳– شاه را فقط یک خانه می توانی حرکت بدهی. you can only move the king a space. ۴– حرکت […]

با مجله خبری تکنو۱ همراه باشید

 

۱– من شطرنجم خوب نیست.

I am hopeless/bad at playing chess.

۲– باشه، من با مهره های سیاه بازی می کنم.

Ok, I will play the black pieces.

۳– شاه را فقط یک خانه می توانی حرکت بدهی.

you can only move the king a space.

۴– حرکت کردی؟

Have you moved?

۵– نوبت تو است که حرکت کنی.

It’s your move.

۶– من وزیرش را گرفتم و او هم قلعه مرا گرفت.

I took her queen and then she took my rook.

۷– به زودی تو را کیش می کنم.

I will put you in check soon.

۸– می توانی وزیر را بیاوری جلو شاه تا از کیش خارج شوی.

You can get out of check by moving your queen in front of the king.

۹– باید اسب یا فیل را حرکت بدهی.

You have to move either the knight or the bishop.

۱۰– این سرباز را می گیرم و کیش مات.

And here I take this pawn and you are checkmate.

۱۱– فکر کنم پات باشد.(مساوی شدیم).

I guess we are stalemate.

۱۲– معمولاً در شطرنج مرا می برد.

He usually beats me at chess.

۱۳– در شطرنج کسی حریف او نیست.

No one can match her at chess.

تبليغات