20:44:54 - پنج‌شنبه 9 مارس 2017
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
نمونه سوالات فصل به فصل انقلاب اسلامی و ریشه های آن نوشته دکتر عیوضی و هراتی همراه با پاسخنامه
این نمونه سوالاتی از کتاب انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن به صورت  تستی وهمراه با پاسخنامه می باشد در این نمونه سوال ابتدا از هر فصل سوالات مهم استخراج شده و به صورت چهارجوابی تبدیل به تست شده اند امیدواریم ک این نمونه سوالات جامع برای تمامی کابران گرامی مفید واقع گردد سوالات […]

این نمونه سوالاتی از کتاب انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن به صورت  تستی وهمراه با پاسخنامه می باشد در این نمونه سوال ابتدا از هر فصل سوالات مهم استخراج شده و به صورت چهارجوابی تبدیل به تست شده اند امیدواریم ک این نمونه سوالات جامع برای تمامی کابران گرامی مفید واقع گردد
سوالات فصل اول تعداد سوالات:۲۵
 ۱-کدام گزینه جزء ابعاد مهم در معرفی انقلاب ها می باشد؟
الف)بعد فرهنگی      ب)بعد ارزشی
ج) بعد مذهبی    د)بعد ارزشی ومطلوبیت آرمان ها
 پاسخ: د
۲-مشارکت مردمی در انقلاب مستلزم کدام عنصر است؟
الف) رهبری     ب)ایدئولوژی
ج) سازمان دهی        د)همه موارد
پاسخ: د
۳-تغیرات اجتماعی حاصل از جنبش اگر به طور مسالمت آمیز
به یک تغییر ارام وتدریجی منجر شود چه نام دارد؟
الف) کودتا            ب)رفرم         ج) اصلاح         د) ب و ج
پاسخ: د
۴-اعتراض به وضع موجود هدف کدام گزینه  است؟
الف) انقلاب          ب) کودتا
ج) شورش      د)جنبش
پاسخ: ج
۵-تمرکز رهبری در جریان انقلاب های کدام کشور دیده می شود؟
الف ) فرانسه   ب) شوروی سابق   ج) انگلیس     د)الف وب
پاسخ: د
۶-کدام گزینه جزئ مهمترین ویژگی های انقلاب است؟
الف) بنیادین بودن تغییرات        ب) مردمی بودن آن

 ج)وجود رهبری      د)همه مواردپاسخ: د۷-روحیه انقلاب پدیده ای —————است؟الف) روانشناسی            ب) غریزیج) ارادی                  د)هیچکدام

پاسخ: الف

۸-از نظر برینتون کدام گزینه در همه ی انقلاب ها موثر بوده است؟

الف) گسترش  امکانات وخدمات

ب)گسترش اندیشه و مادیات

ج) گسترش  اندیشه  وایدئولوژی جدید

د)هیجکدام

پاسخ: ج

۹-حرکت مقطعی در اعتراض به موضوعی خاص جزء کدام گزینه است؟

الف) انقلاب         ب) شورش          ج) کودتا       د) اصلاح

پاسخ: ب

۱۰-کدام یک از موارد زیر معنای انقلاب از نظر سیاسی است؟

الف) تغییر         ب) برگشتگی

ج) اقدامات افرادی برای ایجاد حکومت جدید

د) تحول

پاسخ: ج

۱۱-کدام گزینه جزء ویژگی های تعاریف ساموئل هانتینگتون از انقلاب نیست؟

الف) بنیادین         ب) سریع             ج) خشونت آمیزداخلی            د)جنبش سرسختانه

پاسخ: د

۱۲-کدام گزینه جزء ریشه های انقلاب است؟

الف ) نارضایتی        ب) خشم از وضع موجود

ج) ارمان یک وضع مطلوب     د) همه موارد

پاسخ: د

۱۳-هانتینگتون با تاکید بر کدام عنصر زیر انقلاب را از اصلاحات عمیق جدا می کند؟

الف)خشونت                  ب) عمیق بودن

ج) سیاسی واجتماعی                د) همه موارد

پاسخ:الف

۱۴اخرین انقلاب بزرگ اجتماعی در تارخ جهان کدام است؟

الف) انقلاب اسلامی ایران        ب) انقلاب صنعتی         ج) انقلاب سبز        د)هیچکدام

پاسخ:الف

۱۵ـ هر انقلاب باید در روند خود چند مرحله را بگذراند؟

الف)  ۱    ب)۲         ج) ۳              د)۴

پاسخ: د

۱۶-هر چه در یک انقلاب ایدئولوژی قوی تر باشد بسیج گروه ها جه تغییری می کند؟

الف) عمیق تر می شود    ب) زیربنایی تر می شود

ج) گسترده تر می شود     د)حرکت ها مداوم تر می شود

پاسخ: ج

۱۷- هدف از کودتا چیست؟

الف) رسیدن به قدرت          ب) ایجاد ناامنی وآشوب      ج)برکناری حاکم در راس قدرت           د) الف وج

پاسخ: د

۱۸-کدام گزینه جزء ویژگی های کودتا است؟

الف) مردم نقش اول را در آن دارند

ب)در جوامعی روی می دهد که ارتش نقش ویژه در برابر ملت دارد

ج) عنصر اصلی تشکیل دهنده خود مردم اند

د) ارزش ها وزیرساخت ها تغییر می کنند

پاسخ: ب

۱۹-کدام گزینه از حیث معنایی به انقلاب نزدیک تر اس؟

الف) شورش               ب)   کودتا

ج) جنبش)              د)اصلاح

پاسخ:ج

۲۰-کدام گزینه تفاوت عمده جنبش با انقلاب  و اصلاح نیست؟

الف) در نحوه فعالیت ها     ب) در شیوه اجرایی        ج)در شیوه رفتاری          د) در هدف نهایی

پاسخ: الف

۲۱- کدام گزینه در اصلاحات دیده نمی شود؟

الف) اصلاحات در فضایی آرام

ب) اصلاحات از سوی حاکمان

ج) جلوگیری از وقوع انقلاب

د) خشونت آمیز وقهرانه

پاسخ: د

۲۲- هر قدر تعداد ایدئولوژی  ارائه شده برای انقلاب ——–باشد؛ احتمال

ثبات بعداز انقلاب ——-است؟

الف) کمتر- بیشتر                    ب) کمتر- کمتر

ج) بیشتر – کمتر         د) بیشتر – بیشتر

پاسخ:ج

۲۳-قوت واقتدار روحیه انقلابی به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف) ویژگی تاریخی       ب) ویژگسی فرهنگی

ج) نوع ایدئولوژی انقلابی     د)خصوصیا ت واقدانمات اینده حکومت

پاسخ: د

۲۴-کدام مورد انقلاب اسلامی را از سایر انقلاب های معروف جهان جدا می سازد؟

الف) خودجوش بودن انفلاب        ب) هماهنگی ویکدلی مردم

ج) سازمان یافته بودن انقلاب       د) رهبری واحد

پاسخ: د

۲۵-کدام ویژگی انقلاب ها را از سایر تحولات سیاسی و اجتماعی جدا می کند؟

الف) کودتا         ب) شورش      ج) جنبش واصلاح      د ) همه موارد

پاسخ : د

سوالات  فصل دوم  تعداد سوالات:۳۰

۱-منابع نفتی خاور میانه توجه کدام کشور را به خود جلب نکرد؟

الف) انگلستان           ب) روسیه

ج) آمریکا                د) آلمان

پاسخ:ب

۲-کدام گزینه اوج اقتدار امپراطوری های استعماری انگلیس، فرانسه، وروسیه بود؟

الف)قرن۱۹          ب) قرن ۲۰

ج) قرن  ۱۸           د)الف وب

پاسخ: الف

۳-در قرن ۱۹ جهان باچه تحولاتی روبه روشد؟

الف) تحولات سیاسی          ب) تحولات  اقتصادی

ج) تحولات در نظام بین الملل           د)الف و ج

پاسخ: د

۴-بزرگ ترین وپهناور ترین دولت اسلامی پس از فروپاشی خلافت عباسی کدام گزینه است؟

الف)دولت عثمانی      ب)شوروی سابق

ج) یونان         د) ایران

پاسخ: الف

۵-در کدام دوران اولین بار هویت ایرانی  از نظر تاریخی درقالب  مذهب تشیع  احیاء شد؟

الف) قاجاریه       ب) زندیه

ج) صفویه        د)    پهلوی

پاسخ: ج

۶-مهمترین ویژگی دولت های قاجاریه کدام گزینه است؟

الف) سلطنت مطلقه         ب)فرد محوری

ج) مردم گرایی               د) الف و ب

پاسخ: د

۷-ساختار سیاسی قاجاریه مبتنی بر کدام گزینه است؟

الف) مردم گرایی       ب) فردیت محوری

ج) سلطنت مطلقه        د) سلطنت مردمی

پاسخ: ج

۸-عوامل موثر در تصمیم گیری شاه در مورد جزئی ترین مسائل کدام است؟

الف) عدم تفکیک قوا      ب)جمع شدن آنها در وجود پادشاه

ج)نبود امنیت اجتماعی     د) همه موارد

پاسخ: د

۹-عوامل موثر در عدم شکل گیری تشکیلات قوی وبا نفوذ قضایی در ایران کدام گزینه است؟

الف)ریشه های ساختاری واجتماعی

ب)رسمیت نیافتن حقوق فردی  وشهروندی

ج) الف وب      د) هیچکدام

پاسخ: ج

۱۰-در دوره قاجاریه نظام از حیث ساختار قدرت از چه  نوعی بود؟

الف) ملوک الطوایفی     ب) استبدادی

ج)مطلقه           د) هیچکدام

پاسخ: الف

۱۱-نظام از لحاظ شیوه  های اعمال قدرت  از چه نوعی بود؟

الف) مردم سالاری   ب) استبدادی

ج) فرد محوری   د) هیچکدام

پاسخ:ب

۱۲-رویکرد وگرایش کلی اقتصاد ایران در قرن ۱۹ در کدام جهات نبود؟

الف) گسترش تجارت      ب) ارتباط فزاینده با کشور های آسیایی

ج) تورم       د) کاهش ارزش داخلی وخارجی واحدپول ملی

پاسخ: ب

۱۳-سیاست اقتصادی حکومت بر پایه  کدام مورد زیر است؟

الف)تسلیم در برابر تحمیلات خارجی

ب) روحیه استفاده از شرایط وامکانات

ج) عدم سودجویی انی سران حکومت

د)همه موارد

پاسخ:د

۱۴-اقتصاد ایران در قرن ۱۹ چگونه بود ؟

الف) خود کفایی     ب) صادراتی

ج) معیشتی    د) وابسته به نفت

پاسخ: ج

۱۵-کدام گزینه  در دوران قاجار موجب تاثیرات فکری ایرانیان شد؟

الف) جنگ ایران وروس           ب) شکست ایران از روسیه

ج) اوضاع  بد اقتصادی              د)  الف وب

پاسخ:د

۱۶-کدام گزینه جزء پاسخ های داده  شده به علت عقب ماندگی ایران نیست؟

الف) فرهنگ وسنت های موجود      ب) اخذ فرهنگ ترقی خواه

ج) حاکمان مستبد    د) نزدیکی به آموزه های دینی

پاسخ:د

۱۷-کدام الگو رسیدن به پیشرفت  را مطابق  با دیدگاه های اعتقادی وفرهنگ اسلامی  ایرانی می دانست؟

الف)شبه ترقی غرب گرا     ب) شبه ترقی  اسلامی

ج) تعالی خواهی دینی وباستانی      د) تعالی خواهی اسلامی

پاسخ : د

۱۸- کدام گزینه جزء روشنفکران  مشروطه به شکل سنت گریزی ودفاع از مدر نیته نیستند؟

الف) تقی زاده       ب) آخوند زاده –طالب زاده اوف

ج) میرزا آقا جان  زنجانی           د) ملکم خان

پاسخ:ج

۱۹-به گفته جلال ال احمد ، از نظر غرب  از خواص روشنفکری ————-و———- است.

الف )آزادی  عمل – ازادی فکری     ب) ازادی گفتار- ازادی اندیشه

ج) ازاد اندیشی – ازاد فکری          د) آزادی دینی – ازادی رفتار

پاسخ:ج

۲۰-تحولات اروپا زمینه های پیدایش اصلاح طلبی  را با چه هدفی  ودر کجا فراهم آورد؟

الف) تجدد گرایی – آمریکا       ب) سلطنت گرایی- ایران

ج) تجدد گرایی – ایران     د) هیچکدام

پاسخ:ج

۲۱-اساس مبانی  معرفت شناسی  غرب کدام گزینه  است؟

الف) ناسیونالیسم     ب) رئالیسم

ج ) سکولاریسم       د) امپریالیسم

پاسخ :ج

۲۲-الگوی ترقی در کدام دوره  ودر چه قالبی مطرح شد و در چالش با چه موضوعی قرار گرفت؟

الف) اواخر قاجاریه-مشروطه مشروعه- اعتراض مردم

ب) اوایل قاجاریه – مشروطه مردمی- تجمع روحانیون

ج) اوایل پهلوی – مشروطه غرب گرا- مشروطه مشروعه

د) اواخر قاجاریه- مشروطه غرب گرا- مشروطه مشروعه

پاسخ:د

۲۳-در کدام عصر مفهوم نوسازی اجتماعی و باستان گرایی در قالب غربی شدن ایران  در سایه نگرش شبه ترقی غربی دنبال شد؟

الف)عصر قاجاریه          ب) عصر رضاخان

ج) عصر محمد رضاشاه         د) عصر صفویه

پاسخ:ب

۲۴-در عصر پهلوی  دوم کدام گفتمان حاکم شد؟

الف) گفتمان سیاسی              ب)گفتمان توسعه غرب گرا

ج) گفتمان صلح وسازش          د) تعالی اسلامی

پاسخ:ب

۲۵-الگوی تعالی اسلامی  کدام عوامل  را در پیشرفت و ترقی ضروری می دانست؟

الف)پیشرفت های فناوری ورفاهی   ب) قانون گرایی

ج) رهایی از استبداد      د)همه موارد

پاسخ:د

۲۶-کدام گزینه  جزء پیش  زمینه های  الگوی تعالی اسلامی  است؟

الف)پیشه  مذهبی مسلمانان

ب) پیشینه تاریخی مسلمانان

ج)   پیشینه فرهنگی مسلمانان

د)  پیشینه سیاسی – اجتماعی مسلمانان

پاسخ:ب

۲۷-دلایل ضعف مسلمانان در دوقرن اخیر کدام گزینه است؟

الف)غرب زدگی مسلمانان      ب)سلطه استعمار

ج) سیطره  حاکمان نالایق اسلامی    د) ب وج

پاسخ:د

۲۸-نقطه عطف  برای اغاز بیداری اسلامی ایران که منجر به تکامل الگوی تعالی انجامید کدام گزینه است؟

الف) آموزه های دینی مسلمانان

ب) جنگ های ایران وانگلیس در دوران قاجار

ج) جنگ های ایران وروس در دوره قاجار

د)هیچکدام

پاسخ: ج

۲۹-کدام روند باعث  تکامل الگوی تعالی که به انقلاب مشروطیت انجامید می باشد؟

الف) قیام تنباکو          ب) بیداری اسلامی

ج) جنبش عدالتخانه     د) الف وج

پاسخ:د

۳۰-دلایل متفکران  اسلامی برای احیای تمدن اسلامی چه بود؟

الف) راه نجات مسلمانان           ب) رسیدن به عزت

ج) رسیدن به افتخار      د) همه موارد

پاسخ: د

سوالات فصل سوم  تعداد سوالات:۲۱

۱-الگوی شبه ترقی غرب گرا چه جنبه ای داشت؟

الف) جنبه سلطه جویانه         ب)تقلیدی محض

ج) جنبه روشنفکرانه             د) جنبه استعمارگر

پاسخ:ب

۲- ازمهمترین وقایع در قرن ۱۹ کدام گزینه است؟

الف)نهضت مشروطه         ب)جنگ بین ایران و روس

ج) جنگ بین ایران وروسیه       د) جنگ بین روسیه وانگلیس

پاسخ:ج

۳-علمای مذهبی در راستای حفظ سرزمین  های اسلامی چه فتوایی را صادر کردند؟

الف) فتوای جهاد                ب) قیام تنباکو

ج) نفی استعمار          د) نفی سبیل

پاسخ:الف

۴-کدام گزینه جزء نخستین حرکت هایی است که در شکل گیری نگرش پیشرفت  و تعالی موثر بوده؟

الف) حفظ اساس اسلام ودین      ب) به کار بستن قاعده نفی سبیل

ج)  تقابل با اسبداد داخلی      د) همه موارد

 

پاسخ:د

۵-در تفکر نوین انقلابی شیعه کدام  تفاسیر کنار نهاده شد؟

الف) روحیه انقلابی                  ب) روحیه مبارزه

ج) انفال وتسلیم             د) هیچکدام

پاسخ:ج

۶-کدام گزینه از مهمترین چالش  های نهاد دینی بود؟

الف) مقابله با استعمار خارجی

ب) جنبش عدالتخانه

ج) مقابله با فرقه سازی

د)مقابله با سیاست های غربی داخلی وخارج

پاسخ:ج

۷-نگرش اصلاح  طلبانه  چه کسی  در قالب نگرش ترقی غربی است؟

الف) امیر کبیر             ب) سپهسالار

ج) عباس میرزا              د) قائم مقام فراهانی

پاسخ:ب

۸-شاخص ترین  برخورد نهاد دینی وعلمای شیعه با حکومت قاجار تا زمان ایجاد نهضت تحریم تنباکو کدام گزینه است؟

الف)مقابله با فرقه سازی

ب) جنبش عدالتخانه

ج) برخورد حاج ملا علی کنی با رضاخان

د) برخورد حاج ملا علی کنی  با سپهسالار

پاسخ:د

۹-نهضت تنباکو چه عملی در پی داشت؟

الف)نفی سلطه بیگانگان     ب) اعطای امتیازات به خارجی ها

ج) مستعمره شدن ایران    د)به وجود آمدن شورش های داخلی

پاسخ:الف

۱۰-واگذاری انحصاری خرید و فروش توتون وتنباکو به مدت ۵۰سال به یک شرکت انگلیسی توسط چه کسی انجام شد؟

الف ) رضاخان وملکم خان       ب)محمدرضا شاه

ج) ناصرالدین شاه    د) امین السلطان ومحمدرضاشاه

پاسخ:ج

۱۱-صدور فتوای تحریم تنباکو از سوی چه کسی بود؟

الف) میرزا حسن آشتیانی     ب) میرزا حسن شیرازی

ج) حاج ملا علی کنی         د)شیخ فضل ا.. نوری

پاسخ:ب

۱۲-دلایل اهمیت نهضت تنباکو  در تکامل الگوی تعالی کدام گزینه است؟ الف)گستره  جغرافیایی       ب)نفوذ مرجعیت شیعه

ج)غیاب  روشنفکران در جریان نهضت     د) همه موارد

پاسخ:د

۱۳-نخستین رودر رویی در برابر استبداد ——بود که زمینه را برای سایر جنبش ها مثل———-فراهم کرد.

الف)نهضت مشروطه-تنباکو  ب) عدالتخانه- مشروطه

ج) نهضت تنباکو- نهضت عدالتخانه  د) نهضت تنباکو- نهضت مشروطه

پاسخ:ج

۱۴-کدام گزینه در مورد نهضت عدالت خانه صحیح  نمی باشد؟

الف) در سال ۱۲۳۸ شکل گرفت

ب) نهادی بومی وهمه فهم به شمار می رفت

ج) برای رسیدگی به شکایات مردم بود

د)در راستای محدود کردن استبداد بود

پاسخ:الف

۱۵-نهضت عدالتخانه برچه منایی شکل گرفت؟

الف)دلبستگی به داشته های خودی

ب) نفی بیگانگان

ج) گزینه الف و ب

د)نهضت مشروطه

پاسخ:ج

۱۶-نقطه عطف تاریخی که در چالش بین ۲ الگوی شبه ترقی غرب گرا وتعالی اسلامی –ایرانی به شمار می رود کدام گزینه است؟

الف) نهضت مشروطیت        ب) نهضت تنباکو

ج) نهضت مشروطه غربی         د)نهضت عدالتخانه

پاسخ:الف

۱۷- در جریان جنبش عدالتخانه کدام نهضت شکل گرفت؟

الف)نهضت تنباکو                 ب)تجدد گرایی

ج)نهضت مشروطه             د) هیچکدام

پاسخ:ج

۱۸-کدام نوع مشروطه  محدود شدن استبداد وقانون گرایی را در قالب قانون عرف و برمبنای نگاه اومانیستی  و ضدیت با مذهب دنبال می کند؟

الف) مشروطه غربی       ب)مشروطه مشروعه

ج) مشروطه تعالی  اسلامی         د) هیچکدام

پاسخ:الف

 

۱۹-کدام عامل دلیل شکست مشروطه است؟

الف)حذف نگرش  مشروطه مشروعه              ب)اختلاف گسترده بین رهبرران ان

ج)مشکلات داخلی                           د)همه  موارد

پاسخ:د

۲۰-کدام موردجزء دلایل انتخاب  رضاخان برا ی فرماندهی کودتا نیست؟

الف) بی سوادی      ب) مسن بودن او

ج) انضباط         د)قلدری پاسخ:ب

۲۱-مهمترین دستاورد مشروطه چه بود؟

الف) نظام سیاسی       ب) رفاه اقتصادی واجتماعی

ج)قانون گرایی           د) همه موارد

پاسخ: ج

سوالات  فصل چهارم  تعداد سوالات:۸

۱-کدام گزینه از دلایل ثبات دولت های قاجار نیست؟

الف) ارتش         ب) بروکراسی مدرن

ج)پشتیبانی گسترده در بار     د) تلاش بی وقفه انان

پاسخ:د

۲-عصر پهلوی در ایران مقارن باد کدام گزینه است ؟

الف) عصر نوسازی  ب)رواج نظریه های غربی

ج) ثبات سیاسی        د) الف وب

پاسخ د

۳- نوسازی رضا شاه با تاکیید بر کدام عنصر بود؟

الف)تجددگرایی     ب) تقلید گرایی از غرب

ج) بروکراسی مدرن       د) هیچکدام

پاسخ:ب

۴-فر آیند هویت خواهی در دوره پهلوی  بر کدام محور استوار بود؟

الف)باستان گرایی ب) تجدد گرایی

ج) مذهب زدایی        د) همه موارد پاسخ: د

۵-قیام مسجد گوهر شاد در مخالفت با کدام گزینه بود؟

الف) کشف حجاب    ب)قانون اتحاد لباس

ج) ایدئولوژی فرهنگی وسیاسی رضاشاه       د) هر۳مورد

پاسخ :د

۶-مهمترین اقدام اقتصادی پهلوی دوم چه بود؟

الف)صادرات نفت

ب) اجرای ۵ برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی

ج) رشد وپیشرفت صنعت وتکنولوژی

د)مکانیزه کردن تولیدات

پاسخ: ب

۷-روند فرد محوری در حکومت  محمد رضا چه زمانی اغاز شد؟

الف) ۱۵ خرداد     ب) ۲۸ مرداد

ج) ۱۷ شهریور            د) ۱۰دی

پاسخ:ب

۸-مهمترین تحولات در ابتدای دهه ۱۳۴۰ کدام گزینه است؟

الف) اصلاح ساختار سیاسی اجتماعی اقتصادی

ب) پیروزی کندی در انتخابات

ج) استفاده از درامد نفت

د) هیچکدام

پاسخ:ب

سوالات فصل پنجم  تعداد سوالات:۸

۱-نزاع درون قدرتی ایران معاصر با هدف توسعه ورویکرد ی هویت خواهانه بین کدام الگوها بوده؟

الف) شبه ترقی خواهی غرب گرا    ب) شبه ترقی خواهی باستان گرا

ج) تعالی خواهی اسلامی          د) همه موارد

پاسخ د

۲-دوره خصومت شدید علیه فرهنگ اسلامی کدام گزینه است؟

الف) اوایل قاجاریه  ب) دوره پهلوی اول      ج) دوره پهلوی دوم           د) اواخر قاجاریه

پاسخ:ب

۳-جبهه اصلی در برابر دین کدام مورد است؟

الف) سکولاریسم         ب) رئالیسم

ج) لائیتیسم     د)سوسیالیسم

 

پاسخ:الف

۴-کدام مورد جزء اتفاقات دهه ۱۳۲۰ نیست؟

الف) ظهور امام خمینی     ب) ورود آیت ا.. بروجردی به عرصع مرجعیت دینی  ج) تبعید رضاشاه  د) رواج مشروطه غربی

پاسخ:د

۵-مهمترین حرکت ضد استعماری دهه ۱۳۲۰کدام مورد است؟

الف) ملی شدن صنعت نفت   ب) تاسیس حوزه علمیه   ج) کودتای ۲۸د مرداد     د) نهضت تنباکو

پاسخ: الف

۶-قیام ۳۰تیر ۱۳۳۱ با فتوای چه کسی بر پاشد؟

الف) امام خمینی       ب) ایت ا.. بروجردی

ج) ایت ا.. کاشانی            د) شیخ عبدالکریم حائری

پاسخ: ج

۷-کدام مورد درباره فعالیت های انجمن اسلامی درست نیست؟

الف) برمحور دفاع از دین بود

ب) بر همبستگی ملل مسلمان تاکید می کرد             ج) در برابر افکار مارکسیستی و اندیشه های غربی بود     د)منجر به تصویب لایحه انجمن های ایالتی وولایتی شد

پاسخ:د

۸-کدام گزینه جزء عوامل  موثر در حرکت بر علیه دولت پهلوی در سال ۵۶ نیست؟

الف) روی کار امدن دموکرات ها در امریکا

ب) مطرح شدن شعار حقوق بشر از سوی دموکرات ها

ج)درج مقاله توهین امیز نسبت به امام

د) مرگ مشکوک فرزند کوچک امام خمینی

پاسخ:ج

سوالات فصل ششم تعداد سوالات:۱۱

۱.ماهیت انقلاب اسلامی ایران را چگون میتوان برآورد کرد؟

الف)هویت خواهانه  ب)مستبدانه

ج)استقلال خواهانه  د)الف وج

پاسخ:گزینه د

۲.زمینه اصلی وقوع انقلاب اسلامی چیست؟

الف)هویت اجتماعی ب)اقتصادی  ج)فرهنگی د)نظامی وسیاسی پاسخ:گزینه ج

 

۳کدامیک از مسائل مطرح شده درخصوص انقلاب اسلامی در آرای امام نیست؟

الف)تاکید بر فرهنگی بودن انقلاب ب)اهمیت جنبه سیاسی انقلاب

ج)اصرار براستقلال از دیگر ملت ها د)بازیابی هویت خودی

پاسخ :گزینه ب

۴.طبق سخنان امام کدامیک از خواسته های مقدماتی ملت نیست؟

الف)رسیدن به سعادت ب)عدل اسلامی

ج)برخورداری از نعمتهای الهی د)رسیدن به ثروتهای عظیم

پاسخ :گزینه د

۵.شعارهای انقلاب بیانگر چه مواردی است؟

الف)نگرش انقلابیون نسبت به وضع نابه سامان موجود

ب)اهداف وویژگی های نظام آرمانی

ج)رسیدن به حکومت ایده ال   د)الف وب

پاسخ: گزینه د

.۶کدام اهداف وارزش ها اولیت اساسی برای حرکت انقلابی مردم دارد؟

الف)اقتصادی ب) سیاسی ج)فرهنگی د)اجتماعی

پاسخ :گزینه ج

۷. درنظریات سطح خرد به چه مسائلی بها داده نمیشود؟

الف)فرد وبرداشت های او از وضعیت اجتماعی

ب )شخص خاصی که سبب عصیان شود یا سبب انقلابی

ج)تبیین دیدگاه و کنش های اجتماعی فرد

د)عوامل محیطی

پاسخ:گزینه ج

۸.درکدام گزینه نظر تدرابرت گر مطرح نیست؟

الف)محرومیت نسبی را مطرح کرده است

ب)محرومیت را مقوله نسبی میداند وبه علومی جز روان شناسی تاکید دارد

ج)محرومیت مقوله ذهنی وروان شناختی است

د)کتاب چرا نسان ها شورش میکنند از اوست پاسخ:گزینه ب

۹.کدام مورداز نظریات تدا اسکاچپول نیست؟

الف)انقلاب درجوامع کشاورزی رخ می دهد که تحت فشار بین الملل برای توسعه اند

ب)انقلاب ها غیر ارادی وخارج اراده فرد میباشند

ج )اسلام شیعی با رهبری سازش پذیر توانست یک کانال ملی –بومی برای مخالفت با شاه ایجاد کند

د)تنها انقلاب آگاهانه انقلاب ایران است

پاسخ :گزینه ج

۱۰.میشل فوکو در نظریه خود به کدام مورد اشاره نکرده است؟

الف)انقلاب ایران را خلاف جریان جنبشهای مدرنیته تحلیل میکند

ب)اوتاکید میکند انقلاب نمیتواند باانگیزه های اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد

ج)اوعامل اصلی جریان اراده جمعی را جریان شکست مدرنیسم می داند

د)ازدیدگاه او ناتوانی رژیم در پاسخگویی به توقعات باعث قرار گرفتن ایران در لبه انقلاب می باشد

پاسخ:گزینه د

۱۱.کدامیک از  منابعی است که نمیتوان به آن درمورد هویت واستقلال استناد کرد؟

الف)آرای امام خمینی(ره)  ب )شعارهای انقلابی

ج )نظریاتی درمورد انقلاب  د)آراء مفکران غربی پاسخ:گزینه د

سوالات فصل هفتم   تعداد سوالات:۱۴

۱.کدام مورد دررابطه با انقلاب موقت وشورای انقلاب نادرست است؟

الف)دولت موقت وظیفه داشت زمینه تثبیت را تا انتخابات رییس جمهوری فراهم آورد و دراین راه توفیق به سزایی یافت

ب)دولت موقت توانست  انتخابات خبرگان قانون اساسی را برگزار کند

ج)شورای انقلاب بر پایه انقلاب نظام تاکید داشت د)دولت موقت بر پدیده نظام تاکید داشت

پاسخ :گزینه الف

۲.کدام گروه ها حملات وسیعی برای جلوگیری از کار مجلس تدارک دیدند؟

الف)مجاهدین خلق  ب)پیکار  ج)رنجبران  د)همه موارد

پاسخ: د

۳.مقاومت همه جانبه مردم ایران درتهاجم نظامی چه عواملی راسبب شد؟

الف)قطعنامه هفتم شورای امنیت نسبت به قطعنامه های پیشین انعطاف بیشتری داشت

ب)موضوع تجاوز ومتجاوز مد نظر بود

ج)الف .ب   د)هیچ کدام

پاسخ :گزینه ج

۴.کدامیک از عواملی که به تحقق آرمان های انقلابی کمک کرده ،نیست؟

الف)خاتمه جنگ ودست خالی ماندن متجاوزان

ب)احساس قدرت حاصل از پایداری

ج)توانایی حفظ دستاوردهای پیروزی

د)ثروت بی اندازه حکام

پاسخ:گزینه د

۵.امام در پیام نه ماده ای برای جلوگیری از انحراف از مسیر هویت واستقلال کدام مورد را مطرح نکرده است؟

الف)تاکید برسایت نه شرقی نه غربی    ب)توجه به بازسازی مراکز صنعتی ج)تاکید برارزشها وحفظ آنها  د)تاکید بر مصرف گرایی های اضافی

پاسخ: گزینه د

۶)کدام از موارد مطرح در برنامه تعدیل اقتصادی بود؟

الف)قرائتی از مکتب مدرنیزاسیون توسعه بود

ب)دربحرانهای اقتصادی دهه ۸۰ مطرح شد

ج)غلبه حاکم بر این سیاست تحت تاثیر اقتصادسرمایه داری بود

د)همه موارد

پاسخ: گزینه د

۷.دراجرای برنامه های توسعه فرهنگ نیاز به نوع فرهنگ سازی باتاکید بیشتر بر کدام مورد مورد نظر بود؟

الف)تاکید بر اقتصاد مطلوب ب)رفاه حداکثر وافزایش ثروت

ج)نیاز به فرهنگ د)الف وب

پاسخ :گزینه د

۸.کدام مورد از دستاوردهای تاکید بر الگوهای بیرونی توسعه نیست؟ الف)سکولاریسم  ب)دولت سالاری  ج)سود آوری محدود  د)فرد گرایی مطلق

پاسخ :گزینه ج

۹.الگوی وارداتی که بر عقاید خاص متکی اند موجب بروز چه مشکلاتی در جهان سوم شدند؟

الف)با باورهای  این جوامع در تعارضند ب)موجب بروز بحران های هویتی شده اند ج)باعث تنش وناآرامی میشدند د)همه موارد

پاسخ : گزینه د

۱۰.کدام یک ازمشکلات اجرای الگوهای تحول اقتصادی به حساب نمی آید؟

الف)نابرابری اجتماعی  ب)تجمل گرایی ج)تبدیل شدن ثروت به ارزش اجتماعی د)ایجاد تغییرات سیاسی واقتصادی

پاسخ:گزینه د

۱۱.کدامیک در گفتمان اصلاحات مطرح نیست؟

الف)گفتمان اصلاحات با تاکید بیشتر براستفاده ازالگوهای داخلی گام برداشته است ب)توسعه سیاسی ج)تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی د)تاکید بر استفاده از الگوهای بیرونی

پاسخ:گزینه الف

۱۲.کدامیک از ویژگیهایی که در آستانه اول ودوم با آن روبرو بودیم  نیست؟ الف)درآمد دولت  ب)وضعیت قیمت نفت   ج)شاخصهای کلان سیاسی  د)وجود روحیه ساده زیستی

پاسخ :گزینه ج

۱۳.دردوران سازندگی کدام عامل سبب خارج شدن اقتصادکشور از مسیر خود شد؟

الف)حضور جریان های فکری که به اقتصاد لیبرال تاکید داشت  ب)فعال شدن نگرش لیبرالیسم اقتصادی  ج)شکل گیری جریان های انحرافی  وافراطی آشکارا  د)الف وب

پاسخ :گزینه د

۱۴.کدامیک از گفتمان های دوره تداوم انقلاب بعد از تثبیت نیست؟

الف)توسعه افتصادی وسازندگی ب)اصلاح طلبی  ج)توسعه سیاسی وعدالت محوری  د)سیاست دینی –مذهبی

پاسخ :گزینه د

سوالات فصل هشتم   تعداد سوالات:۲۱

۱.کدام گزینه درمورد انقلابها مطرح نیست؟

الف)انقلاب پدیده ای نادر وعظیم است   ب)نادر بودن انقلاب به سبب ضعف در شناساییش است ج)نکته مهم در تحلیل پدیده انقلاب اصل یکنواختی .تک بعدی گری هست

د)هرانقلابی راماهیتی است که نشانه هویت مقاصد مطلوب آن است

پاسخ:گزینه ج

۲.کدامیک از دستاوردهای سیاسی انقلاب نیست؟

ااف)سرنگونی نظام شاهی

ب)افزایش بینش ومشارکت سیاسی مردم

ج)ایجاد روحیه خوددباوری

د)استقلال ودگرگونی اصول سیاست

پاسخ :گزینه ج

۳.با ایجاد انقلاب اسلامی کدام مسائل مطرح نشد؟

الف)موضوع تقید به دین

ب)وضعیت تقید وتبعیت از قوانین الهی دربرابر فاشیستی

ج)این نظام حکومت بر اخلاق ومذهب حاکم است

پاسخ :گزینه ج

۴.کدامیک ازموارد زیر دررابطه با تاکید بر قانون اسلامی صحیح نمی باشد؟

الف)به معنای تبعیت از قوانین اسلام وپذیرش جایگاه قانونی مردم

ب)نشان گر تقابل نظام تازه تاسیس با هر گونه نظام استبدادی است

ج)بیان گرتعمیق اگاهی مردم در زمینه های مختلف د)بیانگر سازش نظام تازه تاسیس با هر نوع استبدادی

پاسخ:گزینه د ۵.

در بحث از مشارکت سیاسی در ر‍ژیم پهلوی اوضاع چگونه بود؟ الف)مردم جایگاهی نداشتند ودر سرنوشت خود دخالتی نداشتند. ب)رژیم پهلوی با همه پرسی روی کار امده بود. ج)قوه ی مقننه شکل فرمایشی داشت. د)الف وج

پاسخ:گزینه د

۶.کدام مورد از اساسهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست؟

الف)نفی هر گونه سلطه گویی وسلطه پذیری ب)حفظ استقلال همه جانبه وتمامیت ارضی کشور

ج)روابط صلح امیز با دول محارب

د) عدم تعهد در برابر سلطه گران

پاسخ:گزینه ج

۷.کدام یک جزو دستاورد های فرهنگی نیست؟

الف)نفی مظاهر فرهنگی غرب

ب)عمومی شدن اموزش

ج)قایل نشدن جایگاهی برای زنان

د)ایجاد روحیه خود باوری

پاسخ:گزینه ج

۸.نهادینه شدن برنامه های  اینده رژیم پهلوی بر پایه نگرش غربی چه عواملی را سبب شد؟

الف)پایه ریزی الگوی استعمار واستبداد بر استحاله ی فرهنگی ایران

ب) افکار عمومی جوانان در معرض تفرقه وترویج ابتذال قرار گرفت.

ج)عرصه های گوناگون اجتماع مانند هنر و ادبیات و…تحت سیطره ی ارزش های غربی شد.

د)همه ی موارد.

پاسخ:گزینه د

۹.بر اساس خود باختگی فرهنگی جایگاه زنان چگونه  بود؟

الف)هویت زن مسلمان ایرانی مورد تهدید بود

. ب)تدریج فرهنگ عفت وحجاب

ج)کاسته شدن از فعالیت های اجتماعی زنان

د)الف و ج

پاسخ:گزینه د

۱۰.مهم ترین دستاورد اجتماعی انقلاب اسلامی درسطح داخلی چیست؟

الف)ایجاد روحیه خود باوری

ب) عمومی شدن سطح اموزش

ج) ارتقای جایگاه زن

د)افزایش بینش ومشارکت مردمی

پاسخ:گزینه الف

۱۱.اثر بخشی انقلاب را بر فرهنگ نظام بین الملل در چه زمینه هایی میتوان بررسی نمود؟

الف)ترویج فرهنگ مردم سالاری دینی

ب)ترویج فرهنگ استقلال خواهی

ج)باز خیزی اسلام در عرصه های حیات اجتماعی

د) همه موارد

پاسخ: گزینه د

۱۲)کدامیک از دستاوردهای فرهنگی انقلاب در سطح بین المللی نیست؟

الف)ترویج مردم سالاری دینی

ب)فرهنگ سازی درباره وحدت تمدن جهانی

ج)احیای نقش جنبش ها ی آزادی بخش  د)تاثیر انقلاب بر راهبرد قدرت های بزرگ

پاسخ : گزینه د

۱۳)کدام مورد جز پایه های نظام سیاسی نیست؟

الف)عدالت گرایی  ب)خدامحوری   ج)مادی نگری  د)معنویت گرایی پاسخ :گزینه :ج

۱۴)نظام سیاسی که ارزشهای پایدار اسلامی را موردتاکید قرارمی دهد چه ویژگی هایی دارد؟

الف)به نفی اسلام متحجر می پردازد  ب)به نفی سکولاریسم می پردازد  ج)مشروعیت آن حاکم بر اراده فرد است  د)الف وب

پاسخ:گزینه د

۱۵)درانقلاب اسلامی منشآ استقلال چیست؟

الف)اراده فردی   ب)توکل به خداوند ج)ارزشهای دینی  د) هیچکدام

پاسخ :گزینه ب

۱۶.استقلال طلبی در اسلام چه مزیتی دارد؟

الف)تقویت برابری دولت ها  ب)تحقق حقوق الهی وانسانی

ج)تضعیف سلطه قدرتهای بزرگ   د)همه موارد

پاسخ :گزینه د

۱۷.انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی چه تاثیری داشت؟

الف)هم زمان به مبارزه با دوجبهه استبداد ستیز واستعمار ستیز می پرداخت

ب)فرهنگ استقلال خواهی در سطوح مختلف مردم راه یافت

ج)باگشودن جبهه سومی درنظام بیت الملل توانست با مادی گرایان به مقابله بپردازد

د)همه موارد

پاسخ :گزینه د

۱۸)جنبش های ازادی بخش برچه مسائلی تاکید نداشتند؟

الف)آرمان های آزادی ب)عدالت

ج)ضرورت مدیریت پویا  د)نفی دخالت قدرتهای داخلی

پاسخ: گزینه د

۱۹.چگونه جنبش ها مرزهای ظاهری راشکستند؟

الف)با سامان دادن نهضت بیداری اسلامی

ب)تاکید بر نقش ملتهاوقبول مسوولیت پذیری

ج)هیچ کدام

د)الف وب

پاسخ:گزینه د

۲۰.کدامیک از گروههای زیر از تجدید حیات اسلام تاثیر پذیرفتند؟

الف)حرکت بیت المقدس  ب)الخلیل  ج)حزب الله  د)نهضت اجرای فقه

پاسخ :گزینه د

۲۱.کدامیک از تاثیرات انقلاب بر جنبشهای بیداری اسلامی در سطح بین الملل نیست؟

الف)همکاربی موثر با سازمانهای بین الملی

ب)عدم تاثیر تحریم بعضی ابر قدرتها

ج)پیشرفتهایی در حوزه های علمی اقتصادی و..

د)شکست پروژه های تحریم در حوزه های مختلف

پاسخ: گزینه ج

سوالات فصل نهم تعداد سوالات:۲۰

۱.تحلیل جامع اینده انقلاب چه دلایلی دارد؟

الف)ایجاد امادگی در مدیران نظام اسلامی

ب)آسیب شناسی نقاط آسیب پذیر

ج)تدوین استراتژی خرد وکلان         د)همه موارد

پاسخ: گزینه د

۲)کدامیک از فرصتهای بین الملل نیست؟

الف)افول هژمونی امریکا  ب)مردمی بودن

ج)اینده جمعیت وجایگاه مسلمانان  د)بحران های اقتصادی جهان

پاسخ : گزینه ب

۳.کدام عوامل اوضاع را برای هژمونی امریکا فراهم کرد؟

الف)ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول   ب)پیروزی قدرتهای متفق

ج)اصول چهارده گانه ویلسون   د)همه موارد

پاسخ: گزینه د

۴.چه عواملی قدرت مانور جمهوری اسلامی را در عرصه بین الملل بالا برد؟

الف)افزایش جمعیت مسلمان   ب)ارتقای جایگاه اسلام

ج)هردومورد  د)هیچ کدام

پاسخ :گزینه :ج

۵.کلیدی ترین مولفه تعیین جایگاه کشورها در عرصه بین الملل چیست؟

الف)ثروت  ب)قدرت  ج)هوش  د)عدل

پاسخ: گزینه ب

۶.قدرت نرم چه کمک هایی به کشور میتواند بکند؟

الف)امکان پذیر شدن استراتژی ملی ب)هدایت اشتیاق ملی

ج)شکل گیری اراده واحد  د)همه موارد

پاسخ: گزینه د

۷.کدامیک از منابع قدرت نرم در ایران نیست؟

الف)ارزشها .وهنجارهای اسلامی  ب)فرهنگ

ج)ثروت  د)ایدولوژی اسلامی

پاسخ : گزینه ج ۸.

کدامیک از چالشهای داخلی انقلاب به حساب نمی آید؟

الف)تهاجم فرهنگی  ب)اشاعه جدایی دین از سیاست

ج)نابرابری اجتماعی د)تحریم ها

پاسخ : گزینه د

۹.اصول حاکم بر سکولاریسم چیست؟

الف)در امور نباید به دخالت امور دینی واصول دینی پرداخت

ب)عالمان هر حوزه باید به طراحی برنامه های خود بر مینای اصول علمی که فرا گرفتند بپردازند

ج)سکولاریسم به رهایی انسان از کنترل و نظارت دین  تعریف شده است د)همه موارد

پاسخ : گزینه د

۱۰.در سکولاریسم به کدام مورد اشاره نشده است ؟

الف)رهانیدن اندیشه بشری از دریافتهای دینی

ب)از هم پاشیدن همه جهان بینی های بسته

ج)شکست تمامی اسطوره ها  د)پای بندی به اسطوره ها

پاسخ : گزینه د

۱۱.اصلی ترین چالش برای اهداف سیاسی وفرهنگی  انقلاب چیست؟

الف)نابرابری اجتماعی  ب)مشکلات اقتصادی

ج)تهاجم فرهنگی  د)سکولاریسم

پاسخ : گزینه  الف

۱۲.چرا نابرابری اجتماعی اصلی ترین چالش برای اهداف سیاسی انقلاب است؟

الف)ذهنیت عمومی در جامعه صبغه دینی دارد

ب)ماهیت انقلاب بر پایه عدل قرار دارد

ج)پیشینه طولانی استبداد  عدالت را به صورت نیازی مبرم در اورده است

د) همه موارد

پاسخ: گزینه د

۱۳.کدامیک از چالشهای بین المللی به شمار نمی اید؟

الف) تحریم  ب)جهانی سازی  ج)مسئله هسته ای د) تهاجم فرهنگی

پاسخ : گزینه  د

۱۴.تحریم های ایران از چه سالی وتوسط کدام کشور آغاز شد؟

الف)۱۳۵۸-امریکا   ب) ۱۳۵۶-انگلیس  ج)۱۳۵۶-امریکا   د) ۱۳۵۸-انگلیس

پاسخ : گزینه الف

۱۵.در جنگ نرم به چه مسائلی اشاره میشود؟

الف)حرکات مسالمت آمیز   ب)مدیریت رسانه ای

ج)ایجاد خلل در شناخت  د) همه موارد

پاسخ :گزینه  د

۱۶.کدامیک از اشکال جنک  نرم نیست؟

الف) جنگ سفید  ب)رسانه ای

ج)مخملی        د) خونی

پاسخ: گزینه  د

۱۷.کدامیک از تاکتیکهای جنک نرم  است؟

الف) جنگ رسانه ای  ب)بر چسب زدن  ج)شایعه   د)همه موارد

پاسخ : گزینه د

۱۸.کدامیک از تاکتیکهای جنگ نرم نیست؟

الف)شایعه    ب)انسانیت زایی

ج)دروغ بزرگ     د)کلی گویی

پاسخ”: گزینه ب

۱۹.کدام یک از انواع شایعات نیست؟

الف)تفرقه افکن     ب)خزنده       ج)دلفینی      د)حلزونی

پاسخ:گزینه د

۲۰.در کدام روش رسانه ها واژه ها وصفات مثبت ومنفی را به فرد یا گروه ها نسبت میدهند؟

الف)برچسب زدن  ب)شایعه  ج)دروغ بزرگ  د)انسانیت زدایی

پاسخ : گزینه الف

 1. مهدی عباسی زاده   ژانویه 14, 2020  

  عالی بود دستتان درد نکند

  • admin   ژانویه 15, 2020  

   عرض ادب

   ممنونم از انتخاب تون

 2. ناجی پورعواد   ژانویه 17, 2020  

  عالی بود ممنون

  • admin   ژانویه 18, 2020  

   ممنونم از انتخاب شما

 3. پریا   می 13, 2020  

  چرا سوالات تشریحی نداره

  • admin   می 30, 2020  

   سلام وقت بخیر

   اینا فقط سوالات تستی هستن

تبليغات